Czym jest feng shui, jak skorzystać z tej wiedzy?

0
1035

Chińska geomancja (FengShui) zajmuje się wyborem korzystnych miejsc dla życia człowieka, jednak z równą troską sztuka ta zajmowała się i robi to również dzisiaj, wyborem korzystnych miejsc na pochówek. Zasadniczo, to właśnie głównie temu celowi służyło FengShui. W krajach zachodu, temat pochówków jest pomijany i mało kto dziś interesuje się tym tematem. Sztuka FengShui związana z pochówkiem nazywa się JinZhai, natomiast sztuka znajdowania i aranżacji miejsc dla żywych nazywa się JangZhai.

O tym, że nie każde miejsce nadaje się do postawienia domu, wiadomo jest od dawna, tylko zdaje się, że dziś nieco o tym zapomniano. Nie w każdym miejscu wszak czujemy się „jak u siebie w domu”. FengShui jest potężnym narzędziem, które możemy wykorzystać do poszukiwania właściwego dla siebie miejsca zamieszkania, czy pracy. Chińska sztuka FengShui jest w istocie bardzo skomplikowanym systemem i od co najmniej kilku tysięcy lat wywiera silny wpływ w Chinach, Japonii, Korei, ale nie tylko dziś. Również dawniej wywierała przemożny wpływ na wybór miejsca pod budowę pałacu cesarskiego, miasta, czy stolicy. Zawsze z absolutną starannością wybierano miejsca pod lokalizację stolicy, czy pałacu cesarskiego. Lokowano je w absolutnie najbardziej korzystnych miejscach. Trzeba także zdawać sobie sprawę z tego, że w dawnych Chinach, sztuka FengShui nie była powszechnie dostępną. Wiedza na ten temat i możliwość korzystania z jej dobrodziejstw zarezerwowane były jedynie dla rodziny cesarskiej i nie mogła się ona wydostać się poza pałac cesarski, groziło to bowiem śmiercią nie tylko osoby winnej, ale także całej rodziny winnego.

Bodaj podstawowym założeniem geomancji (FengShui) jest twierdzenie, że istnieją lokalizacje bardziej i mniej korzystne dla osiedlenia się człowieka. Miejsce życia człowieka może wpływać na człowieka, który wykorzystuje wybrany teren. Nie od dziś przecież wiadomo, że wszystko, co nas otacza ma na nas wielki wpływ. W pięknym, harmonijnym otoczeniu czujemy się pewniej, lepiej, szczęśliwiej, niż w środowisku zaniedbanym, brzydkim. Chińska nazwa geomancji – feng shui – dosłownie oznacza „wiatr i wodę”, a zasady, jakimi się ona kieruje przy wyborze korzystnych miejsc, są niezwykle skomplikowane, związane z analizą form krajobrazowych otaczających miejsce zasiedlenia, z orientacją geograficzną, wodami itp. Natura bowiem może wpływać na człowieka w sposób korzystny, lub nie. Wierzono, że jeżeli człowiek wybierze korzystne miejsce i będzie używał je w sposób godny – będzie cieszył się powodzeniem.

Miejsce budowy domu musi być zatem w tzw. harmonii geomantycznej. Tylko pod tym warunkiem człowiek może liczyć na przepływ życiodajnej energii zasilającej jego życie. Jeśli owa harmonia zostanie naruszona przez człowieka, życiodajna energia nie może płynąć, mało tego, może także zacząć szkodzić. Kiedy teren staje się niekorzystny, można spodziewać się wszelkiego rodzaju niepowodzeń z chorobami włącznie. Dlatego też dawniej ludzie bardzo dbali o zachowanie harmonii, ponieważ wiedzieli, że w konsekwencji przyniesie im to długie, pomyślne życie. Nawet w sytuacjach, kiedy z różnych względów człowiek decydował się na zniszczenie harmonii środowiska, po dokonaniu zabudowy, to później dbał o jej przywrócenie.

Czyli innymi słowy „korzystność” natury może być zniszczona, ale także przywrócona poprzez ludzkie działanie.

Takie rozumienie geomancji powodowało, że zarządzanie zasobami środowiska naturalnego było dawniej o wiele bardziej rozważne, niż dzieje się to dzisiaj. Poza tym dom wkomponowywano w otoczenie, starając się nie powodować zbyt dużych zmian w naturze. Dzisiaj jest często odwrotnie. Budując wielkie przedsięwzięcia przemienia się naturę dla potrzeb człowieka. Zmienia się całkowicie jej wygląd. Dawniej szukano odpowiednich miejsc, dzisiaj się je tworzy samemu.

ciąg dalszy tekstu „Czym jest feng shui, jak skorzystać z tej wiedzy?”

Komentarze


Warning: require_once(/home/promotiv/www/dekor215/wp-content/themes/Newspaper/includes/shortcodes/td_block_related_posts.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/promotiv/www/dekor215/wp-includes/template.php on line 688

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/home/promotiv/www/dekor215/wp-content/themes/Newspaper/includes/shortcodes/td_block_related_posts.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/promotiv/www/dekor215/wp-includes/template.php on line 688